Nimi
Ville-Veikko Leppänen
kilpailut
Päivämäärä
Kilpailu
Luokka
Kerho
30.4.2022
Pro Lite
Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry
30.4.2022
Pro Lite
Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry
26.3.2022
Pro Lite
Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry
5.3.2022
Pro Lite
Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry
5.3.2022
Pro Lite
Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry
5.2.2022
Pro Lite
Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry
5.2.2022
Pro Lite
Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry